ผวจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 177 ปี ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

วันนี้ (18 มิ.ย. 62) ที่โรงแรมเลคอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 177 ปี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา นายกิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สํานักงานจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาครบรอบ 177 ปี เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงสืบทอดและเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่เมืองสงขลายาวนาน ถึง 177 ปี เป็นที่เคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบรรยากาศเมืองสงขลาเป็นเมืองวัฒนธรรมส่งเสริมให้ชาวสงขลาในการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณเผยแพร่อาหารดั้งเดิมการแสดงศิลปะดนตรีประเพณีต่างๆภาพถ่ายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่าผ่านทางกิจกรรมถนนคนเดิน กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงานได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์

โดยกิจกรรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อหลักเมือง, ผูกผ้าเสาหลักเมือง, พิธียกเสาเทวดาหรือเสาโกเต้ง, ชิมของหรอยเมืองบ่อยาง กิจกรรมอิ่มท้อง อิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท, พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา, พิธีไหว้สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง, พิธีอัญเชิญองค์พระประทับเกี้ยว, พิธีอิ่วเก้งแห่พระรอบเมือง, กิจกรรมงานถนนคนเดินนางงาม, การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับเมืองเก่าสงขลา, กิจกรรมกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์, พิธีลงเสาโกเต้ง, การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีนและการแสดงงิ้วทุกค่ำคืน

สำหรับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา เป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 177 ปี ตั้งอยู่บนถนนนางงาม ก่อสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ซึ่งทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ.2385 ซึ่งถือเป็นสถานที่อันสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกเชื้อชาติในจังหวัดสงขลา

ข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
ภาพ : ประชา-อมลรดา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา