16 มิ.ย. 62 ที่วัดเจาะไอร้องธรรมาราม หมู่ 1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ และคณะ ได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต

และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาท ของนายไพศาล จุ่งสกุล และนางสุมล จุ่งสกุล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือทายาทผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 1 ล้านบาท ให้แก่บุตรทั้ง 3 คน ประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ จุ่งสกุล นายเกียรติพงศ์ จุ่งสกุล และนางสาวยุพาวดี จุ่งสกุล

นอกจากนี้ นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท


และวันเดียวกันนี้ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบเงินบำรุงขวัญแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย