สงขลา | กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังพาณิชย์จังหวัดสงขลา นำผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ Business Matching มุ่งเชื่อมโยงการค้าในและต่างประเทศ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายขยายสู่ต่างประเทศ

วันนี้ (15 มิถุนายน 2562) ที่ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน Southern of Thailand 1st Trade Mission Business Matching 2019 at Hatyai” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเชื่อมโยงทางการค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่อง ทางการจําหน่าย และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

สำหรับการจัดงาน “Southern ofline Market @โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่” นั้นเป็นการนําสดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีศักยภาพ จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการคัดสรรและการรับรองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาสู่การจัดแสดงภายในงาน

ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้เชิญผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เข้าร่วมเจรจาธุรกิจเพื่อร่วมผลักดันให้เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ดียิ่งขึ้น และนําสู่ความยั่งยืนต่อไป