สงขลา – ตัวแทนคนกรีดยางสงขลา ยื่นหนังสือความทุกข์ร้อน กรีดยางไม่ได้ช่วงมรสุม 3 เดือน ขอเงินช่วยเหลือวันละ 100 บาท “รมว.เกษตรฯ” เร่งมาตรการแก้ไขยางพาราตกต่ำ ภายใน 7 วัน

ตัวแทนคนกรีดยางจังหวัดสงขลา นำโดยนายสุรศักดิ์ มณี ลูกคนกรีดยาง อําเภอจะนะ ยื่นหนังสือความทุกข์ของคนกรีดยาง ถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ผ่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เมื่อ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา

นายสุรศักดิ์ มณี ลูกคนกรีดยาง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องด้วยราคายางพาราตกต่ำ ทําให้คนกรีดยางเป็นคนหาเช้ากินเที่ยง หมายถึง กรีดยางตอนเช้า ขายน้ำยางตอนเที่ยง ได้เงินมาไม่พอใช้ ไม่สามารถเก็บสะสมไว้ในฤดูกาลที่มีมรสุมฝนตก 3 เดือน

โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พยากรณ์อากาศ ประกาศว่ามรสุมจะเข้า คนกรีดยางไม่สามารถกรีดยางได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ในช่วงที่มรสุมไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ส่วนใหญ่คนกรีดยางอยู่ในป่าเขา ได้รับความทุกข์ทรมาน

ปัจจุบันรัฐบาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร (เงิน CESS) 2 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเข้ากองทุนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไว้เป็นจํานวนมาก แต่ลูกจ้างกรีดยางไม่ได้รับผลประโยชน์เลย

“ในยามทุกข์ยากนี้ ผมขอเรียกร้องรัฐบาลนำเงินกองทุนส่วนนี้ช่วยเหลือคนกรีดยางในฤดูมรสุม วันละ 100 ต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยผ่านองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ตรวจสอบคนกรีดยางเพื่ออนุมัติเงินให้ทั่วถึง” นายสุรศักดิ์ กล่าว

โดยกำหนดระยะเวลาภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 หากรัฐบาลไม่มีการตอบรับ นำชาวกรีดยางสอบถามความคืบหน้ากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ง

“ผมตัวแทนคนกรีดยางจังหวัดสงขลา เดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีรายได้ และไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันราคายางกิโลกรัมละ 37-38 บาท”

จากที่ท่านกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการแก้ไขยางพาราตกต่ำ ซึ่งท่านมีความตั้งใจ เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนคนใต้

“ผมตั้งความหวังกับท่านกฤษฎาเป็นอย่างมาก เพราะท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาก่อนเป็นคนบ้านเรา และคงเข้าใจปัญหาของคนใต้ อยากให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยในการทำงานร่วมกัน ไม่อยากให้บ้านเมืองเดือดร้อน แต่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้จริงๆ”

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับวันที่ 19-25 พ.ย.61