สงขลา | สสว. จับมือ ISMED และธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Coaching Camp ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่ Digital Economy รวม 8 รุ่น ทั่วประเทศ พร้อมคัดเลือกผู้ประกอบที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เจรจาขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่ ห้องประชุมโรงแรมคริสตัล โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สสว. ร่วมกับ ISMED จัดกิจกรรม Coaching Camp ให้คำปรึกษาในลักษณะพี่เลี้ยงให้กับ SME ในโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด SME Provincial Champions ปี 2562 ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน และคัดเลือกตัวแทน SMEs เข้าร่วมงานมหกรรมสินค้าในประเทศ และศึกษาดูงาน รวมทั้งเจรจาธุรกิจในต่างประเทศ


โดยมี นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ในพทื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า กิจกรรม Coaching Camp จัดขึ้นทั่วประเทศจำนวน 8 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 462 ราย ครอบคลุม 77 จังหวัด


ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้เข้าร่วมโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยเป็นการดำเนินการในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยง หรือ Coaching Camp เพื่อของผู้เข้าร่วมโครงการในยกระดับธุรกิจสู่ Digital Economy ทั้ง 8 รุ่น

รวมทั้งได้ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมกิจกรรม และส่งเสริมให้ทางผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการปักหมุดสถานที่ประกอบการของตนบน Google My business แบบ real time ผ่านการให้บริการของทางธนาคารไทยพาณิชย์

นายวชิระ เผยด้วยว่า หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้ง 8 รุ่น ในช่วงกลางเดือน มิ.ย. นี้ จะมีการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าประกอบการที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจในตลาดระดับประเทศ จำนวน 154 ราย เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้า และเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ในเร็ว ๆ นี้ และจัดคัดเลือกผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ เพื่อศึกษาดูงาน และเจรจาธุรกิจที่ต่างประเทศ จำนวน 10 ราย ในช่วงเดือน ส.ค.นี้