หาดใหญ่ – คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.เปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 14 ศิษย์เก่าร่วมแบ่งปันทุนการศึกษาสู่น้องๆ “อภิสิทธิ์ รอดฉวาง”  เจ้าของหาดใหญ่รับเบอร์เทค จากผู้รับสู่ผู้ให้ มุ่งมั่นสานเจตนารมณ์ต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ จัดงาน “เปิดกระปุกออมสินเพื่อน้อง ครั้งที่ 14” เมื่อ 11 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดเงินบริจาคปีนี้ทั้งสิ้น 504,963 บาท นำเข้ากองทุนเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะต่อไป

นายอภิสิทธิ์ รอดฉวาง เจ้าของ หจก.หาดใหญ่รับเบอร์เทค ผลิตภัณฑ์พรมละหมาดจากยางพารา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ได้รับเชิญบรรยายในฐานะศิษย์เก่าที่เคยได้รับทุนขาดแคลน “ทุนนักธุรกิจรุ่นเยาว์” จากทางคณะฯ

ความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการช่วยเหลือด้านเงินทุน เมื่อครั้งที่ตัวเองไม่มีเงินจะเรียนหนังสือต่อ เนื่องมาจากธุรกิจรับซื้อน้ำยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเดียวของครอบครัวเลิกกิจการไป

จึงตัดสินใจขอดรอปเรียน ทางคณะฯ ให้การช่วยเหลือผ่อนผันค่าเทอมและให้เงินช่วยเหลือในแต่ละเดือน สิ่งจุดประกายก็มาจากเงินทุนครั้งนั้นที่ได้รับ หลังจากเรียนจบการศึกษาจากรั้ว ม.อ. และมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงมีความคิดอยากจะตอบแทนบุญคุณต่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยที่เคยช่วยเหลือ

“ผมคือหนึ่งในนั้นที่ได้เงินจากพี่ๆ แล้วได้มีโอกาสเรียนหนังสือสือจนจบการศึกษา และรุ่นน้องคนนี้ จะสืบทอดเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ มอบทุนการศึกษาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจ”

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับวันที่ 19-25 พ.ย.61