สงขลา – ประชุมสภา อบจ.สงขลาล่ม! 19 ส.จ.โดดล่มไม่ร่วมประชุม ผ่านงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท

วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ ที่ ห้องประชุมสภา อบจ.สงขลา ชั้น 4 ภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการประชุมสภา อบจ.สงขลา สมัยสามัญ ประจำปี 2562 เพื่อยื่นข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนกว่า 1,700 ล้านบาท โดยมี นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา เป็นประธาน

แต่การประชุมสภา อบจ.ไม่สามารถดำเนินการประชุมสภาฯได้ เนื่องจากมีจำนวนสมาชิกสภาที่เข้ามาร่วมประชุมสภาฯ เพียง 11 คน จากสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีสมาชิกสภาฯ อีก 19 คน ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จึงทำให้การประชุมสภาฯไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกฯทั้งหมด

จึงทำให้ นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลาได้ปิดการประชุม พร้อมกับเลื่อนการประชุมสภา อบจ.สงขลาออกไป อย่างไม่มีกำหนด