นายภาคภูมิ ฮะยีบีลัง ครูพี่เลี้ยงโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ปัจจุบันเป็นครูผู้สอนโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ จ.สตูล กล่าวว่า ตั้งแต่ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ขณะนั้นเป็นรุ่นที่ 23 รุ่นแรกที่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นพี่เลี้ยง จำได้ว่า ครั้งแรกที่ได้ฟังชื่อโครงการ ก็ตัดสินใจตอบรับเป็นครูพี่เลี้ยงให้โครงการ ด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นโครงการของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จึงทำให้ตนอยากเข้าไปสัมผัสบรรยากาศตรงนี้

 

จากการเข้าไปคลุกคลีในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นว่า โครงการนี้ไม่ใช่โครงการทั่วไป และไม่เหมือนหลายโครงการที่เกิดขึ้นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการที่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการ ระหว่างโครงการ และหลังจากจบโครงการ โดยเมื่อเสร็จโครงการก็ไม่ได้จบอยู่แค่ที่รุ่น แต่ยังมีกระบวนการที่จะสนับสนุนเยาวชนที่ต่อเนื่อง เช่น การให้ทุนการศึกษา และการให้ข้อมูลต่างๆที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะช่วยสนับสนุนเด็กเยาวชนในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วย

 

“ท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เคยกล่าวว่า โครงการนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครต้องการแล้วถึงจะหยุด”

 

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า แน่นอนสิ่งที่”โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้” ตอบโจทย์เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ดีที่สุดคือ การเรียนต่อของเยาวชน และทุนการศึกษา รวมถึงการเกิดขึ้นของชมรมสานใจไทยในจังหวัดต่างๆและชมรมสานใจไทย5จังหวัด รวมไปถึงโครงการต่อเนื่องที่มาจากการเกิดขึ้นของเยาวชนสานใจไทยด้วย