“วิ่งรับตะวัน ณ เกาะสาหร่าย” จังหวัดสตูล เดินวิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562
เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับเรือช่วยเหลือเกาะสาหร่าย และเป็นทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย

จุดสตาร์ท finish โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย เวลาสตาร์ท 5.30 น. เปิดรับสมัคร 10 มิถุนายน – 10 กรกรฎาคม  จำนวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน
  • Funrun 4.2 กม.
  • นิมาราธอน 10.5 กม. 450 บาท ญ ช. ช่วงอายุต่าง ๆ
  • VIP 1,000 เสื้อ เหรียญ

สมัครที่นี่ => https://forms.gle/ZC6nyCkdAtQxcBAFA