เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ มาตรการป้องกัน COVID-19 พร้อมแจกหน้ากาก Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่จุดตรวจท่าสาป และจุดตรวจขุนไวย์ ตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา ในการระงับการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้มอบหน้ากาก Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อใช้สำหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 

 

นายอมร ชุมช่วย รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองยะลา เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการระงับการเดินทางเข้า-ออก ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ได้ออกคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา นั้น เฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัด ในส่วนของตัวอำเภอแต่ละอำเภอของจังหวัดยะลา ก็ยังสามารถสัญจรไปมากันได้ ในส่วนของทางด้านทำมาค้าขาย ก็สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ ไม่มีการห้ามพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาซื้อของ และไม่ได้กำหนดเวลาแต่อย่างใด

 

 

ส่วนบรรยากาศภายในเมือง พบว่ายังมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารตามปกติ และให้ความร่วมมือกับมาตรการป้อง COVID-19 จังหวัดยะลา สำหรับประชาชนทุกคนที่จะผ่านด่านตรวจ ก็ต้องขอความร่วมมือสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค COVID-19 แพร่กระจาย ให้อยู่แต่ที่บ้าน ถ้าไม่มีธุระจำเป็น